CHECKLISTE

få en god festoplevelse

 

 

Tjek det leverede for fejl og mangler før ibrugtagning. Evt. mangler skal rapporteres på Telefon: 45826001 eller via mail senest dagen før brugsdagen, dog senest kl. 21, hvis vi skal godtgøre dem. Vi førsøger så vidt muligt at udbedre evt. fejlleveringer. Reklamationer efter brugen tages der ingen hensyn til.

 

Afhentning sker fra Mandag kl. 9.00, med mindre Mandag er helligdag. De lejede ting SKAL derfor stå klar fra dette tidspunkt, på SAMME sted som ved leveringen. Ved leje på ugedage skal det stå klart dagen efter kl. 9.00. Vær opmærksom på at afdække det lejede udstyr, hvis vejret betinger det. Ved forgæves afhentning faktureres ekstra transport på kr. 300.

 

Tjek at alle ting iflg. Fakturaen bliver returneret i det korrekte antal + emballage. Tjek at det lejede er opvasket korrekt. Evt. mangler ved retur må gerne noteres. Ved returtagning bliver alt kontrolleret og optalt fra vores side. Og ved ikke oplyst mangler pålægges et ekspeditionsgebyr på kr. 50,-.

 

Servicen skal returneres i den leverede emballage. Eventuelle mangler eller beskadigelser erstattes af lejer til gældende dagspris.

 

Hjælp os med at holde vores lave priser, ved at betale vores faktura rettidigt. Alt leveres Netto Kontant, ved betaling senere end 5 dage, tillægges rykkergebyr på kr. 100. Minimums bestilling kr. 350 ex. transport.

 

 

Betingelserne for leje af service:

 

Varerne skal efter brugen afleveres i hel og rengjort stand. Snavset retur service vil blive vasket for lejers regning med kr. 3,- pr. del. Andre varer rengøres efter dagspriser.

 

Ved leje af duge og servietter, skal disse returneres i hel stand, ellers vil lejer blive faktureret for evt. mangler eller beskadigelser.

 

NB! Borde, stole og emballage må ikke udsættes for fugtighed.

 

Opvask

Vi vasker gerne det lejede service op, dette koster kr. 1,00 pr. del, og skal bestilles sammen med servicen. Forudsætningen er at servicen, skylles af, således at der ikke er madrester o. lign. på servicen når den returneres. Glasvarer skal blot tømmes om stilles i emballagen, i oprejst tilstand. Er disse betingelser ikke opfyldt, træder de generelle lejebetingelser i kraft.

 

Selvopvask

Hvis du selv har valgt at vaske op, skal du selv kontrollere at det er korrekt opvasket – dvs. At der ikke er madrester, fed eller kalk pletter eller lign. på det service du sender retur. Ovenstående fejl vil blive rettet for deres regning uden reklamationsret. Husk afspændingsmidel og rene viskestykker, så kommer i sikkert imål.

 

Levering og Transport

Varerne leveres i carport,  garage eller gadeplan. Kunden transporterer selv herfra. Gælderservice bestilt i forbindelse med telt.

 

Varerne leveres senest dagen før brugsdagen senest kl. 18 og afhentes i dagene efter brugsdagen. Ved afhentning skal varerne returneres dagen efter brugsdagen dog ikke hvis retur datoen er en søndag, returdatoen skal overholdes, ellers vil der blive beregnet dobbelt lejebetaling.

 

Der betales kun 1 transport ved samlet bestilling af service samt telt.